Agencijski portal oglasnika Nekretnine365.com

Dobro došli na agencijski portal oglasnika za nekretnine Nekretnine365.com

Izvještaji koji koriste podatke prikupljene sa Google Analyticsom su u BETA (testnoj fazi) i prikazuju podatke od 1.1.2024. godine (od dana ažuriranja na GA4).

Napomena: Google Analytics koristi uzorke podataka pri analizi, što znači da nisu svi prikazi oglasa agencije uzeti u obzir prilikom obrade podataka. (Izvještaj "Svi oglasi agencije" prikazuje stvarne totale za svaki oglas).

Molimo Vas da se PRIJAVITE kako bi ste mogli pristupiti izvještajima za Vašu agenciju

Agencijski portal omogućuje pristup statističkim izvještajima koji odgovaraju na pitanja: ko traži (podaci o kupcima nekretnina), šta traži (koje vrste nekretnina) i gdje traži (koje lokacije - općine). Uz to, jedan od izvještaja nudi i detaljan uvid u broj pregleda svakog oglasa koji je prisutan na oglasniku Nekretnine365.com . Pored statističkih izvještaja, agencijski portal omogućuje i pregled direktnih upita za kupovinu i najam nekretnina.

Svi oglasi agencije - Pruža uvid u broj pregleda za svaki oglas agencije. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Nekretnine365 ID", "Agencijski ID", "Naslov oglasa", "Posjete".

Ko Vas posjećuje? - Pruža uvid u geografsko porijeklo posjetilaca. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Država posjetioca", "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati.

Ko traži koje lokacije? - Pruža uvid u geografsko porijeklo posjetilaca i lokacije koje su potencijalni kupci tražili. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Država posjetioca", "Lokacija nekretnine" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati i filtrirati, npr da se vidi u kojoj mjeri su posjetioci iz Njemačke tražili svaku od lokacija.

Ko traži koje nekretnine? - Pruža uvid u geografsko porijeklo posjetilaca i vrste nekretnina koje su potencijalni kupci tražili. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Država posjetioca", "Vrsta nekretnine" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati i filtrirati, npr da se vidi u kojoj mjeri su posjetioci iz Njemačke tražili kuće za prodaju.

Spol posjetilaca - Pruža uvid u polnu strukturu posjetilaca oglasa agencije. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Pol" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana.

Starost posjetilaca - Pruža uvid u starosnu strukturu posjetilaca oglasa agencije. Podaci su prikazani u tabeli sa slijedećim stupcima: "Starosna grupa (-25, 25-34, 35-44, 45-54, 54-64, 65+)" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana.

Šta su premium izvještaji? - Premium izvještaji su napredni statistički izvještaji koji kombiniraju podatke oglasnika sa podacima Google Analytics platforme i uključuju kompleksne statističke metode dubiske analize podataka.

Koji premium izvještaji su dostupni? - "Apartmani: sobnost i lokacija", "Kuće: sobnost i lokacija", "Potražnja po cijenama nekretnina".

Apartmani:sobnost i lokacija - Daje odgovor na pitanje koje vrste apartmana prema sobnosti i lokaciji traže posjetioci iz pojedinih država. Npr, izvještaj može otkriti da posjetioci iz Njemačke najviše traže dvosobne apartmane u Splitu. Podaci su predstavljeni u kolonama: "Država posjetitelja", "Sobnost apartmana", "Lokacija apartmana" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati/filtrirati po "Državi posjetitelja" ili "Lokaciji nekretnine".

Kuće:sobnost i lokacija - Daje odgovor na pitanje koje veličine kuća prema sobnosti i lokaciji traže posjetioci iz pojedinih država. Npr, izvještaj može otkriti da posjetioci iz Hrvatske najviše traže kuće sa 4 sobe. Podaci su predstavljeni u kolonama: "Država posjetitelja", "Sobnost kuće", "Lokacija kuće" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati/filtrirati po "Državi posjetitelja" ili "Lokaciji kuće".

Potražnja po cijenama nekretnina - Daje odgovor na pitanje za kojim cijenovnim rangom je najveća potražnja posjetioca iz pojedinih država. Cjenovni rangovi po kojima su podaci grupirani su: do 50k EUR, 50-100k, 100-150k, 150-200k, 200-250k, 250-300k, 300-350k, 350-400k, 400-450k, 450-500k, 500-600k, >600k. Npr, izvještaj može otkriti da posjetioci iz Njemačke najviše traže nekretnine u cjenovnom rangu od 150-200k EUR. Podaci su predstavljeni u kolonama: "Država posjetitelja", "Sobnost kuće", "Cjenovni rang" i "% posjeta". Filtriranje je moguće na period od: 30, 90, 180 i 360 dana. Tablicu je moguće pretraživati/filtrirati po "Državi posjetitelja" i "Cjenovnom rangu".

Dnevni limit se utvrđuje za svaki korisnički račun i isti je vidljiv na stranici Moj profil i limiti" Učitavanje svakog izvještaja (izuzev izvještaja: "Svi oglasi agencije") se računa kao jedan zahtjev. Također, svako filtriranje izvještaja prema vremenu (90, 180 ili 360 dana) se računa kao jedan zahtjev. Nakon dostignutog dnevnog limita, korisnik ne može pristupiti izvještajima, do narednog dana.

Statistički portal namijenjen je za klijente oglasnika Nekretnine365.com koji su u okviru svog paketa, pretplaćeni na navedenu uslugu. Ukoliko Vaša agencija još nije korisnik oglasnika, svoj oglasni paket možete kreirati putem konfiguratora paketa. Više informacija možete tražiti na info@nekretnine365.com.